Rights Talk 6 - Samuel Cogolati


Belçika Temsilciler Meclisi üyesi Samuel Cogolati ile gerçekleştirilen bu röportajda, aşağıdaki sorulara cevap aradık:


1- Belçika devletine bir iade talebi yöneltildiğinde dikkate alınması gereken yasal hükümler nelerdir?

2- Otoriter rejimler olarak nitelendirilebilecek bazı ülkelerin uluslararası düzeyde bir çeşit dokunulmazlığa sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?

3- Magnitsky Yasası Türkiye’ye uygulanmalı mı?

4- Sizce Türk siyasi sisteminde görülen yozlaşmanın sebepleri nelerdir?

5- Avrupa Birliği’nin insan hakları ihlallerinden dolayı bir ülkeye ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulamasında dikkate alınan kriterler nelerdir?