top of page

Biz kimiz?

Who are we?

Solidarity with OTHERS, Türkiye'de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel'de kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Ekibimiz, ağırlıklı olarak Türkiye'yi siyasi nedenlerle terkeden kişiler ile; kurucu, çalışan veya gönüllü olarak katılan Avrupa vatandaşlarından oluşmaktadır.

İsmimiz, Türkiye'deki adaletsizlik ve insan hakları ihlallerinin mağduru olmuş herkesle din, dil, ırk, sosyal aidiyet veya siyasi görüş ayrımı gözetmeden dayanışma gösterme kararlılığımızı yansıtmaktadır.

İnanıyoruz ki, ancak ÖTEKİLERİN hak ve özgürlüklerini savunabildiğimiz ölçüde insan olabiliriz.

others-logo-02_edited.jpg
What do we do?

Ne yapıyoruz?

EU2.jpg
IPI-Turkey-ECtHR_OK.jpg

Her şeyden önce, faaliyetlerimiz Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin gözden kaçmasına ve kayıt dışı kalmasına engel olmaya yöneliktir.

Bunu gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye'deki temel insan hakları sorunlarına, hak ihlallerine ve önemli gelişmelere ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik raporlar, bilgi notları ve bültenler hazırlıyor ve yayımlıyoruz.

Ayrıca, hak ihlallerine dikkat çekmek ve yetkilileri ihlallere son vermek üzere harekete geçmeye çağırmak amacıyla sergiler, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve gösteriler gibi farkındalık etkinlikleri düzenliyor veya başkaları tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere katılım sağlıyoruz.

Sonuncu fakat aynı derecede önemli olarak, Avrupa kurumlarıyla, bilhassa Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile temas halinde kalarak, Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerde insan haklarının rolünü desteklemeyi amaçlıyoruz.

Ekibimiz

Our Team

Yüksel KAYA

Başkan

Ali Can Şanlı

Genel Sekreter

Kerem Gülenç

Proje Koordinatörü

Nurullah ALBAYRAK

Başkan Yardımcısı

Coşkun YORULMAZ

Hukuk Danışmanı

Nurşah TUTAR

Başkan Yardımcısı

Ali DİNÇER

Politika Danışmanı

bottom of page