Biz kimiz?

 

Solidarity with OTHERS, Türkiye'de ve dünyada insan haklarını savunmak ve ilerletmek amacıyla Brüksel'de kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Ekibimiz, ağırlıklı olarak Türkiye'yi siyasi nedenlerle terkeden kişiler ile; kurucu, çalışan veya gönüllü olarak katılan Avrupa vatandaşlarından oluşmaktadır.

İsmimiz, Türkiye'deki adaletsizlik ve insan hakları ihlallerinin mağduru olmuş herkesle din, dil, ırk, sosyal aidiyet veya siyasi görüş ayrımı gözetmeden dayanışma gösterme kararlılığımızı yansıtmaktadır.

İnanıyoruz ki, ancak ÖTEKİLERİN hak ve özgürlüklerini savunabildiğimiz ölçüde insan olabiliriz.

others-logo-02_edited.jpg
 

Ne yapıyoruz?

EU2.jpg
IPI-Turkey-ECtHR_OK.jpg

Her şeyden önce, faaliyetlerimiz Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin gözden kaçmasına ve kayıt dışı kalmasına engel olmaya yöneliktir.

Bunu gerçekleştirmek amacıyla, Türkiye'deki temel insan hakları sorunlarına, hak ihlallerine ve önemli gelişmelere ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik raporlar, bilgi notları ve bültenler hazırlıyor ve yayımlıyoruz.

Ayrıca, hak ihlallerine dikkat çekmek ve yetkilileri ihlallere son vermek üzere harekete geçmeye çağırmak amacıyla sergiler, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları ve gösteriler gibi farkındalık etkinlikleri düzenliyor veya başkaları tarafından düzenlenen bu tür etkinliklere katılım sağlıyoruz.

Sonuncu fakat aynı derecede önemli olarak, Avrupa kurumlarıyla, bilhassa Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile temas halinde kalarak, Brüksel ile Ankara arasındaki ilişkilerde insan haklarının rolünü desteklemeyi amaçlıyoruz.

Ekibimiz

 

Yavuz Altun

Yönetim Kurulu Başkanı

Gazeteci ve editör Yavuz Altun, İstanbul Sabancı Üniversitesi Kültür Araştırmaları Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir. Türkiye'de 2009-2016 yılları arasında Zaman gazetesinde çalıştı. Şu anda mesleğini serbest olarak sürdürmekte ve basın özgürlüğünü teşvik eden projelerde görev almaktadır.

İsa Yılmaz

Yönetim Kurulu üyesi

Eğitimci ve proje geliştirme uzmanı İsa Yılmaz, Tayland'daki Payap Üniversitesi'nden İngilizce alanında lisans derecesi sahibidir. Halen Belçika'daki Brüksel Serbest Üniversitesi'nde (VUB) işletme alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Derneğimiz sosyal medya ve halkla ilişkiler sorumlusu Yılmaz, ayrıca farkındalık etkinlik ve kampanyalarının organizasyonunda ve kurumsal ortaklık ve işbirliği çalışmalarının koordinasyonunda yer almaktadır.

Melike Genç

Hukuk Danışmanı

Avukat Melike Genç Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi'nden hukuk alanında lisans ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesi sahibidir. Genç, yargı bağımsızlığına ve hukuk devletine ilişkin sorunlar ile nefret söylemini konu alan projelerimizde yer almaktadır.

Delphine de Hemptinne

AB Proje Koordinatörü

Delphine de Hemptinne Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi'nde beşeri ve sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden uluslararası siyaset alanında yüksek lisans derecesi sahibi olup, AB projeleri ve OTHERS TV projesinde rol almaktadır.

Nurullah Albayrak

Yönetim Kurulu üyesi

Avukat ve insan hakları hukuku uzmanı Nurullah Albayrak, Ankara ve Brüksel barolarının üyesidir. Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi'nden hukuk alanında lisans ve Atılım Üniversitesi'nden kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesi sahibidir. Albayrak yargı bağımsızlığına ve hukuk devletine ilişkin sorunlar ile nefret söylemini konu alan ilgili projelerimizde yer almaktadır.

Ali Dinçer

Genel Sekreter

Daha önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olarak görev yapan Ali Dinçer, Türkiye'deki Galatasaray Üniversitesi'nden işletme alanında lisans derecesi sahibidir. Genel olarak derneğimizin faaliyetlerinden sorumlu olan Dinçer, diğer STK'lar ve Avrupa Birliği kurumları ile ilişkileri, farkındalık etkinlik ve kampanyalarının organizasyonunu ve haftalık insan hakları bülteni başta olmak üzere raporlama çalışmalarını takip etmektedir.

Seyit Ecirli

Hukuk Danışmanı

Avukat Seyit Ecirli Türkiye'deki Gazi Üniversitesi'nden hukuk alanında lisans ve Belçika'daki Brüksel Özgür Üniversitesi'nden (ULB) kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesi sahibidir. Ecirli, yargı bağımsızlığına ve hukuk devletine ilişkin sorunlar, nefret söylemi ve göç ve iltica hukukunu konu alan projelerimizde görev üstlenmekte, ayrıca OTHERS TV projesinde yer almaktadır.

Yüksel Kaya

Yönetim Kurulu üyesi

İnsan hakları savunucusu ve eğitimci Yüksel Kaya, Brüksel'deki European Professionals Network (EPN) adlı kuruluşun başkanıdır. Türkiye'deki Marmara Üniversitesi'nden fizik alanında lisans ve Hollanda'daki Avrupa İslam Üniversitesi'nden göçmenlerin sosyal entegrasyonu odaklı yüksek lisans derecesi sahibidir. Kaya farkındalık etkinlik ve kampanyalarının organizasyonunda ve kurumsal ortaklık ve işbirliği çalışmalarının koordinasyonunda yer almaktadır.

Yasemin Aydın

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Alman-Türk sosyal antropolog ve sosyal psikolog Yasemin Aydın, heterojen toplumlarda kültürlerarası ve ulusötesi kimlikler, ötekiliğin siyasallaşması ve kapsayıcı toplumların sosyo-politik dinamikleri gibi konularda araştırmalar yapmaktadır. Bir feminist ve insan hakları aktivisti olarak, cinsiyet eşitliği, çeşitlilik yetkinliği, insan hakları, aşırılığa karşı mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında çeşitli gençlik projeleri yürüttü.

Nurşah Tutar

Stajyer

Nurşah Tutar, Belçika'daki Brüksel-Brabant Yüksek Okulu'nda hukuk alanındaki lisans çalışmalarını sürdürmekte ve kurumsal ortaklık ve işbirliği çalışmalarının koordinasyonunda görev almakta ve OTHERS TV projesine katılmaktadır.