Birleşmiş Milletler belgeleri

Türkiye'yi ve/veya Türk vatandaşlarını ilgilendiren özel vakalar hakkında Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD) ve İşkenceye Karşı Komite (CAT) gibi Birleşmiş Milletler organları tarafından yayımlanan kayda değer görüş veya kararlar

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Melike Göksan ve Mehmet Fatih Göksan'a ilişkin WGAD görüşü

Ağustos 2019 - Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD)

Belgenin orijinali: İngilizce

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Mustafa Ceylan'a ilişkin WGAD görüşü

Mayıs 2019 - Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD)

Belgenin orijinali: İngilizce

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Ferhat Erdoğan ve Fas'a ilişkin CAT kararı

Mayıs 2019 - İşkenceye Karşı Komite (CAT)

Belgenin orijinali: Fransızca

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Elmas Ayden ve Fas'a ilişkin CAT kararı

Mayıs 2019 - İşkenceye Karşı Komite (CAT)

Belgenin orijinali: Fransızca

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

İsmet Özçelik, Turgay Karaman ve Türkiye'ye ilişkin İnsan Hakları Komitesi kararı

Mart 2019 - İnsan Hakları Komitesi

Belgenin orijinali: İngilizce

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Ahmet Çalışkan'a ilişkin WGAD görüşü

Ağustos 2018 - Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD)

Belgenin orijinali: İngilizce

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Mestan Yayman'a ilişkin WGAD görüşü

Ağustos 2018 - Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD)

Belgenin orijinali: İngilizce

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Muharrem Gençtürk'e ilişkin WGAD görüşü

Ağustos 2018 - Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD)

Belgenin orijinali: İngilizce

1200px-United_Nations_Human_Rights_Counc

Mesut Kaçmaz, Meral Kaçmaz ve iki reşit olmayan kişiye ilişkin WGAD görüşü

Nisan 2018 - Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu (WGAD)

Belgenin orijinali: İngilizce