Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)

Türkiye ve/veya Türk vatandaşlarını ilgilendiren önemli AİHM kararları

IPI-Turkey-ECtHR_OK.jpg

Baş / Türkiye

Mart 2020

IPI-Turkey-ECtHR_OK.jpg

Özdil ve diğerleri / Moldova

Haziran 2019