top of page

Yargıtay Başkanı'na Açık Mektup

31 Mayıs 2024


Sayın Ömer Kerkez,


Biz, uluslararası insan hakları örgütleri ve hukukçular olarak, Yargıtay Başkanlığı'na seçilmenizden dolayı en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Yeni görevinizde şimdiden başarılar dileriz.


Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı tüm uluslar için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, yargının karşı karşıya olduğu güncel sorunları ele alma konusundaki iradenize ve yargının güvenilirliğini şüpheye düşürecek her türlü ihtimali ortadan kaldırma konusundaki özverinize büyük değer veriyoruz.


Yakın zamandaki görevlendirmeniz dolayısıyla, elimize ulaşan “7 MAYIS OPERASYONU | Geleceğe Saldırı” başlıklı bir raporda detaylandırılan acil bir konuyu dikkatinize sunmak istiyoruz (raporun İngilizce ve Türkçe versiyonlarını burada bulabilirsiniz). Bu rapora göre, yaşları 15 ila 20 arasında değişen 28 kız çocuğu, evrensel hukuk standartlarına göre suç teşkil etmeyen eylemler nedeniyle gözaltına alınmıştır. Ayrıca 10 üniversite öğrencisi de gözaltı işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. Serbest bırakılanların ifadelerinden ve gözaltına alınan diğer kişilerin polis tutanaklarından, ByLock uygulamasını kullandıkları iddiası, Bank Asya'da hesaplarının olup olmadığı veya bir sendikaya üye olup olmadıkları konusunda sorgulandıkları anlaşılmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) dönüm noktası niteliğindeki Yalçınkaya kararına atıfla, bu faaliyetlerin hiçbiri suç teşkil etmemektedir.


Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararlarının ardındaki gerekçeler ve polis sorgusu soruları dikkate alındığında, bu gözaltı ve tutuklamaların yasallığı konusunda ciddi endişeler bulunmaktadır. Raporu incelemeniz için ekte sunuyoruz.


Üniversite öğrencilerinin gözaltına alınması ve liseli kız öğrencilerin sorgulanması ve tutuklanması, yargı organlarının ve yargı mensuplarının büyük bir titizlikle ele alması gereken ciddi konuları teşkil etmektedir.Bu konuya göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür ederiz.


Meslektaşınız hukukçular olarak sizi bir kez daha kutluyor, ülkeniz ve yargı sisteminiz adına en iyi neticeleri elde etmenizi diliyoruz.Tavsiyeler:

  1. Gözaltı ve Tutuklama Davalarının Derhal Gözden Geçirilmesi: Tüm adli işlemlerin uluslararası hukuk standartlarına ve insan hakları normlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla, gözaltına alınan kız çocukları ve tutuklanan üniversite öğrencileri ile ilgili davaların derhal ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini tavsiye ediyoruz.

  2. AİHM Yalçınkaya Kararının Uygulanması: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yalçınkaya kararının tam olarak uygulanması ve bu karar kapsamında suç sayılmayan eylemlerin cezai tedbirlere tabi tutulmamasının sağlanmasını tavsiye ediyoruz.

  3. İnsan Hakları Konusunda Yargı Eğitimi: Gelecekteki hukuka aykırı gözaltı ve tutuklamaları önlemek için hâkimlere ve kolluk kuvvetlerine uluslararası insan hakları standartları konusunda sürekli eğitim programları uygulamanızı tavsiye ediyoruz.

  4. Bağımsız Bir Gözetim Komitesi Kurulması: Gözaltı ve tutuklama uygulamalarını denetlemek, yargı sistemi içinde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak için bağımsız bir komite oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.

  5. Yargı Bağımsızlığının Teşvik Edilmesi: Kamuoyunun hukuk sistemine olan güvenini korumak için yargının dış baskılara karşı bağımsızlığını güçlendirmenizi tavsiye ediyoruz.


Bu tavsiyelerin Türkiye'de adaletin teşvik edilmesine ve insan haklarının korunmasına yardımcı olacağına inanıyoruz.


Saygılarımızla,


İmzacılar


Javier Cremades

Dünya Hukuk Vakfı Başkanı

 

Dr. Chloë Gilgan

Hukuk Kıdemli Öğretim Görevlisi, Lincoln Üniversitesi

 

Dr. Miroslaw Granat

2003'ten beri Varşova Kardinal Stefan Wyszynski Üniversitesi Anayasa Hukuku Bölümü Başkanı, 2007-2016 yılları arasında Polonya Anayasa Mahkemesi Yargıcı

 

Zoë Grossi

Uluslararası ceza hukuku alanında doktora araştırmacısı ve KU Leuven'de öğretim görevlisi

 

Johan Heymans

Van Steenbrugge Advocaten Yönetici Ortağı, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Dr. Nicolas Kang-Riou

Hukuk Kıdemli Öğretim Görevlisi, Lincoln Üniversitesi

 

Walter van Steenbrugge

Belçikalı insan hakları ve ceza avukatı ve yazar, Van Steenbrugge Advocaten

 

Dr. Maria Xiouri

Hukuk Kıdemli Öğretim Görevlisi, Lincoln Üniversitesi

Comments


bottom of page